Државна ревизорска институција

Стојанка Миловановић именована за врховног државног ревизора у Сектору за ревизију буџета локалних власти

06. август 2018. година
Стојанка Миловановић именована за врховног државног ревизора у Сектору за ревизију буџета локалних власти

Савет Државне ревизорске институције именовао је данас Стојанку Миловановић за врховног државног ревизора у Сектору за ревизију буџета локалних власти. Полагањем заклетве пред члановима Савета Стојанка Миловановић је преузела дужност врховног државног ревизора.

Новоименовани врховни државни ревизор поседује ревизорско звање – овлашћени државни ревизор, а у Државној ревизорској институцији је запослена од 2010. године.

По Закону о Државној ревизорској институцији, врховног државног ревизора, на предлог председника Институције, именује и разрешава Савет, на период од шест година, са могућношћу реизбора.