Државна ревизорска институција

Архива саопштења, 2013. година

Одржана радионица државних ревизора и запослених у области јавних финансија у локалним самоуправама

19

април

Одржана радионица државних ревизора и запослених у области јавних финансија у локалним самоуправама

19. април 2013. година

Представници општина и градова Јужнобанатског округа присуствовали су данас радионици у Вршцу током које су представници Државне ревизорске институције говорили о свом искуству у вези са ревизијом јединица локалне самоуправе, најчешћим примерима непоштовања закона, као и могућностима за превазилажење проблема.

Одржан састанак Радне групе за ревизију и етику

09

април

Одржан састанак Радне групе за ревизију и етику

09. април 2013. година

Етичко понашање и интегритет су изузетно важна питања, која не би требало да се разматрају само у оквиру врховних ревизорских институција (ВРИ), већ би требало да се унапређују и оцењују у читавом јавном сектору, речено је током састанка Радне групе за ревизију и етику, који је одржан у Дубровнику.

Саопштење

02. април 2013. година

Државна ревизорска институција је, у складу са чланом 43. (став 1. тачка 1.) и чланом 45. Закона о Државној ревизорској институцији, предала Народној скупштини Републике Србије Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2012. годину.

Завршен Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног предузећа „Србијагас“ у Новом Саду за 2011. годину

22. март 2013. година

Државна ревизорска институција доставила је Народној скупштини и одговорним лицима у ревидираном субјекту - Јавном предузећу „Србијагас“ у Новом Саду коначан Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања ЈП „Србијагас“ Нови Сад за 2011. годину.

Саопштење

06. март 2013. година

Државна ревизорска институција, у складу са Програмом ревизије за 2013. годину, започела је ревизију финансијских извештаја и правилности пословања за 2012. годину

Државна ревизорска институција поднела нове пријаве

26. фебруар 2013. година

Државна ревизорска институција, након што је субјектима ревизије доставила извештајe о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2011. годину, а у вези са извршењем Програма ревизије за 2012. годину, поднела је надлежним судовима 193 захтева за покретање прекршајног поступка, а надлежним тужилаштвима 28 пријава за привредни преступ.

Неопходна сарадња Државне ревизорске институције и Управе за јавне набавке

12

фебруар

Неопходна сарадња Државне ревизорске институције и Управе за јавне набавке

12. фебруар 2013. година

Чланови Савета Државне ревизорске институције, врховни државни ревизори, запослени на пословима ревизије у Институцији и представници Управе за јавне набавке одржали су заједнички састанак у Привредној комори Србије поводом ступања на снагу и примене новог Закона о јавним набавкама.

Главни ревизор Републике Српске посетио Државну ревизорску институцију

24

јануар

Главни ревизор Републике Српске посетио Државну ревизорску институцију

24. јануар 2013. година

Генерални државни ревизор Републике Србије Радослав Сретеновић примио је јуче Душка Шњеготу, главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.