Државна ревизорска институција

Архива саопштења, 2011. година

Завршена Регионална конференција државних ревизорских институција

14

октобар

Завршена Регионална конференција државних ревизорских институција

14. октобар 2011. година

Председник Рачунског суда Словеније, Игор Шолтес, говорећи током другог, завршног дана Регионалне конференције државних ревизорских институција нагласио је да је неопходно да врховне ревизорске институције сарађују са полицијом, судовима и тужилаштвом, јер у супротном, биће обезвређен рад ревизора.

Завршена ревизија завршног рачуна буџета града Лесковца

30. септембар 2011. година

Државна ревизорска институција је завршила први извештај у области ревизије буџета локалних власти. Реч је о Извештају о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета града Лесковца за 2010. годину.

Резиме ревизионог налаза из извештаја државне ревизорске институције о ревизији нацрта закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2009. годину

19. септембар 2011. година

Овај РЕЗИМЕ обухвата области ревизионог налаза у којима су у постуку ревизије утврђене неправилности.

Извештај о финансијској ревизији завршног рачуна буџета за 2009. Годину достављен народној скупштини републике србије и представљен јавности

19. септембар 2011. година

Државна ревизорска институција је 16. децембра 2010. године доставила Народној скупштини Републике Србије извештаје о финансијској ревизији Завршног рачуна буџета за 2009. годину, ревизији финансијских извештаја контролисаних министарстава и дела извештаја Народне банке Србије који се односи на коришћење буџетских средства.

Саопштење

09. септембар 2011. година

Државна ревизорска институција је на основу извршене ревизије завршног рачуна буџета Републике Србије за 2009. годину у 7 министарстава и више управа у саставу министарстава, идентификовала материјално значајне радње које указују на постојање елемената више прекршаја из Закона о буџетском систему, Закона о буџету Републике Србије, Закона о раду и Закона о јавним набавкама. На основу законских овлашћења, Државна ревизорска институција је надлежном прекршајном суду у Београду 9. фебруара 2011. године, поднела захтеве за покретање прекршајних поступака против 14 одговорних лица.

Саопштење

08. август 2011. годинаСаопштење

18. мај 2011. година

Државна ревизорска институција поводом изјаве бившег министра Министарства трговине и услуга Слободана Милосављевића објављене у средствима информисања поводом закљученог уговора за пружање услуга израде и администрирања интернет портала „Национални бренд Србије, „да је било некакве злоупотребе, државни ревизор би реаговао и поднео пријаву“ а ради потпуног и благовременог информисања јавности издао је саопштење.

Саопштење

09. мај 2011. година

Државна ревизорска институција је на основу извршене ревизије финансијских извештаја и правилности пословања за 2009. годину Јавног предузећа „Транснафта“ Панчево, утврдила материјално значајну радњу, која има обележје прекршаја на основу Закона о јавним набавкама.

Саопштење

18. април 2011. година

Државна ревизорска институција је на основу извршене ревизије финансијских извештаја и правилности пословања за 2009. годину Јавног предузећа „Електромрежа Србије“ Београд, утврдила материјално значајну радњу, која има обележје прекршаја на основу Закона о јавним набавкама.

Саопштење

17. март 2011. година

Државна ревизорска институција је на основу извршене ревизије финансијских извештаја и правилности пословања за 2009. годину јавног предузећа "Склоништа", Београд, утврдила материјално значајну радњу која има обележја привредног преступа из Закона о рачуноводству и ревизији.