Државна ревизорска институција

Пандемија КОВИД-19: Јединствена прилика за врховне ревизорске институције да истакну утицај свог рада

14. септембар 2020. година
Пандемија КОВИД-19: Јединствена прилика за врховне ревизорске институције да истакну утицај свог рада

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор др Душко Пејовић и секретар Институције Милена Милинковић учествовали су у видео конференцији коју су заједнички одржале Европска организација врховних ревизорских институција (ЕУРОСАИ) и Организације врховних ревизорских институција Латинске Америке и Кариба (ОЛАЦЕФС) од 9. до 11. септембра 2020. године у организацији Врховне ревизорске институције Мађарске под мотом „Пандемија КОВИД-19: Јединствена прилика за врховне ревизорске институције да истакну утицај свог рада“.

Тродневни догађај је започео свечаним отварањем, а онда је уследила пленарна седница, током које су представљене четири теме: „Перспектива и мере региона ОЛАЦЕФС за глобалну пандемију КОВИД-19“, „Активности ЕУРОСАИ пројектне групе за ревизије на тему глобалне пандемије КОВИД-19“, „Повећање утицаја и ефикасности јавног сектора“ и „Управљање променама у доба КОВИД-19“.

Током другог дана конференције одржане су панел дискусије и радионице на тему методологија за повећање утицаја ВРИ; улоге ВРИ у спровођењу Агенде 2030; сарадње ВРИ са парламентом, субјектима ревизије, грађанима и трећим странама; сарадње ВРИ са јавним тужилаштвом на превенцији и борби против корупције; јачања интегритета у јавном сектору усред кризе КОВИД-19; медији и технологија – додирне тачке ВРИ, дигитализације и трећих страна.

Трећи и последњи дан конференције завршен је пленарном седницом током које су дате завршне напомене са одржаних радионица и панел дискусија.

Тема конференције која обезбеђује релевантност ВРИ послужила је као основ за живе и детаљне дискусије и корисне стручне дебате. Улога и утицај ВРИ, нарочито у околностима када здравље, превенција и људски животи постају централне теме, су питања на која свака ВРИ настоји да пружи одговор.

ЕУРОСАИ је чврсто посвећена сарадњи и комуникацији са свим регионима Међународне организације врховних ревизорских институција (ИНТОСАИ). Ова сарадња се огледа и у одржавању заједничких конференција, које су управо и почеле са ОЛАЦЕФС 2000. године. Овогодишња конференција била је девета у низу сарадње између ВРИ Европе и Јужне Америке.

Тродневну конференцију, на којој је учествовало 200 стручњака – представника ВРИ из 56 земаља Европе, Јужне Америке и Кариба, организовала је ВРИ Мађарске, која ове године обележава 150 година од свог оснивања.