Државна ревизорска институција

Позитивна оцена Европске комисије за напредак екстерне ревизије на онлајн састанку Пододбора за економска и финансијска питања и статистику

28. октобар 2020. година
Позитивна оцена Европске комисије за напредак екстерне ревизије на онлајн састанку Пододбора за економска и финансијска питања и статистику

Председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор др Душко Пејовић изложио је представницима Европске комисије стање у вези са екстерном ревизијом, нарочито у вези са сарадњом са Народном скупштином, утицајем рада ДРИ и праћењем спровођења препорука, на састанку Пододбора за економска и финансијска питања и статистику за праћење Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП) Србије Европској унији (ЕУ), који је ове године одржан онлајн. Европска комисија је позитивно оценила напредак екстерне ревизије, а нарочито похвалила активности у вези са повећањем обухвата и квалитета ревизија, нарочито ревизија сврсисходности, као и повећања утицаја ДРИ.

Поред др Пејовића, састанку су испред Државне ревизорске институције присуствовали и врховни државни ревизор у Сектору за методологију и развој Ивица Гавриловић, секретар Институције Милена Милинковић, начелник Службе за међународну сарадњу и односе са јавношћу Ива Василић Миљић и виши саветник за европске интеграције Томислав Јовановић. Састанком је председавала Кетрин Вент, шефица Одсека за Србију у Генералном директорату за проширење и суседску политику.

Теме Пододбора односиле су се на економску ситуацију и изгледе у Републици Србији, побољшање функционисања тржишне економије и јачање конкурентности привреде, интерну финансијску контролу у јавном сектору (ИФКЈ) и екстерну ревизију, и статистику.

На састанку су учествовали и представници Министарства финансија, Министарства привреде, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства правде, као и представници Фискалног савета, Народне банке Србије, Републичког завода за статистику и Привредне коморе Србије. Састанак су пратили и представници Министарства за европске интеграције, Преговарачког тима за вођење преговора о проступању Републике Србије ЕУ и Делегације ЕУ у Републици Србији.

Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) је међународни уговор који је ступио на снагу 1. септембра 2013. године чиме је Србија добила статус државе придружене Европској унији. Две најважније обавезе које је Србија преузела потписивањем овог споразума односе се на успостављање зоне слободне трговине и усклађивање законодавства са правом ЕУ. ССП представља правни основ за унапређење сарадње Србије и ЕУ у бројним областима: економска и трговинска политика, статистика, банкарство, осигурање и финансијске услуге, ревизија и финансијска контрола, промоција и заштита инвестиција, индустријска сарадња, мала и средња предузећа, туризам, пољопривреда и агро-индустријски сектор, рибарство, царине, порези, социјална сарадња, образовање и обука, културна сарадња, сарадња у аудиовизуелној области, информатичко друштво, електронске комуникацијске мреже и услуге, информисање и комуникације, транспорт, енергетика, нуклеарна безбедност, животна средина, истраживање и технолошки развој, регионални и локални развој и јавна управа.