Државна ревизорска институција

Позитивна оцена Европске комисије за напредак екстерне ревизије на састанку Пододбора за економска и финансијска питања и статистику у Београду

24. октобар 2019. година
Позитивна оцена Европске комисије за напредак екстерне ревизије на састанку Пододбора за економска и финансијска питања и статистику у  Београду

Председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор др Душко Пејовић изложио је представницима Европске комисије стање у вези са екстерном ревизијом, нарочито у вези са спровођењем Стратешког плана ДРИ за период 2019-2023. године, утицајем рада ДРИ и стопом спровођења препорука, сарадњом са Народном скупштином и разматрањем извештаја ДРИ, на састанку Пододбора за економска и финансијска питања и статистику за праћење Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП) Србије Европској унији одржаном данас у Београду.

Генерални државни ревизор и представници Европске комисије су се током састанка осврнули и на значај очувања функционалне, институционалне и финансијске независности Државне ревизорске институције, као једног од суштинских начела Лимске и Мексичке декларације.

Европска комисија је позитивно оценила напредак екстерне ревизије, а нарочито похвалила активности у вези са израдом и реализацијом новог Стратешког плана ДРИ и са развојем ревизије сврсисходности.

Поред др Пејовића, састанку су испред Државне ревизорске институције присуствовали и врховни државни ревизор у Сектору за методологију и развој Ивица Гавриловић, начелник Службе за међународну сарадњу и односе са јавношћу Ива Василић Миљић и виши саветник за европске интеграције Томислав Јовановић. Састанком је председавала Кетрин Вент, шефица Одсека за Србију у Генералном директорату за проширење и суседску политику.

Теме Пододбора односиле су се на економску ситуацију и изгледе у Републици Србији, побољшање функционисања тржишне економије и јачање конкурентности привреде, интерну финансијску контролу у јавном сектору (ИФКЈ) и екстерну ревизију, и статистику.

На састанку су учествовали и представници Министарства финансија, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Министарства правде, Министарства привреде, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарства рударства и енергетике. Такође, на скупу су били и представници Народне банке Србије, Републичког завода за статистику, Републичког секретаријатаза јавне политике, Комисије за хартије од вредности, Агенције за реституцију, Фискалног савета и Комисије за контролу државне помоћи, као и представници Министарства за европске интеграције и Мисије Републике Србије при Европској унији.

Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) је међународни уговор који је ступио на снагу 1. септембра 2013. године чиме је Србија добила статус државе придружене Европској унији. Две најважније обавезе које је Србија преузела потписивањем овог споразума односе се на успостављање зоне слободне трговине и усклађивање законодавства са правом ЕУ. ССП представља правни основ за унапређење сарадње Србије и ЕУ у бројним областима: економска и трговинска политика, статистика, банкарство, осигурање и финансијске услуге, ревизија и финансијска контрола, промоција и заштита инвестиција, индустријска сарадња, мала и средња предузећа, туризам, пољопривреда и агро-индустријски сектор, рибарство, царине, порези, социјална сарадња, образовање и обука, културна сарадња, сарадња у аудиовизуелној области, информатичко друштво, електронске комуникацијске мреже и услуге, информисање и комуникације, транспорт, енергетика, нуклеарна безбедност, животна средина, истраживање и технолошки развој, регионални и локални развој и јавна управа.