Државна ревизорска институција

Саопштење Државне ревизорске институције поводом текстова о поступању посланика у ранијим сазивима Народне скупштине Републике Србије и стављања Институције у негативан контекст

28. октобар 2020. година
Саопштење Државне ревизорске институције поводом текстова о поступању посланика у ранијим сазивима Народне скупштине Републике Србије и стављања Институције у негативан контекст

Државна ревизорска институција (ДРИ) је у претходном периоду у пар наврата без основа стављена у негативан контекст, као последица непознавања Закона о Државној ревизорској институцији. С обзиром да ДРИ увек и свима указује на прописе, тако је у три наврата указала и новинарки Центра за истраживачко новинарство (ЦИНС).


Да се наше име не би користило у негативном контексту, без основа и без навођења истине, сматрамо потребним да још једном укажемо, кроз ово саопштење, да ДРИ не спроводи ревизију појединачних понашања физичких и правних лица, већ ревидира финансијске извештаје субјеката ревизије, правилност и сврсисходност њиховог пословања, а ради давања мишљења да ли су извештаји истинити, њихова поступања правилна и пословање сврсисходно. Дакле, ДРИ нема надлежност нити обавезу да контролише понашање појединаца, што се у поменутим текстовима потенцира.


У тексту се са ниподаштавањем коментарише одговор ДРИ који садржи појашњење како се израђује Програм ревизије, који доноси највиши орган ДРИ. У Републици Србији има око 11.000 корисника јавних средстава, потенцијалних субјеката ревизије, те се при доношењу Програма ревизије морају примењивати стручно и методолошки утврђени критеријуми.


ДРИ не жели ни на који начин да спори истраживачко новинарство, напротив, али сматра да аутор текста треба да обради тему на начин да се правилно тумаче све са њом повезане околности, а посебно да се узме у обзир законски оквир у коме ДРИ поступа, садржан у Закону о Државној ревизорској институцији.


Погрешним тумачењем нашег рада и недовољним познавањем правног система Републике Србије може се нарушити углед Институције, која свој рад од оснивања обавља независно и професионално. Да би се више доприносило истини, потребно је сагледати надлежности које нам прописује Закон о Државној ревизорској институцији, а потом говорити да ли смо нешто урадили или не.