Државна ревизорска институција

Предавање експерата Европског ревизорског суда

04. новембар 2016. година
Предавање експерата Европског ревизорског суда

У Београду је 3. и 4. новембра одржана је напредна обука за запослене ревизоре у Државној ревизорској институцији . Дводневна обука спроведена је уз подршку пројеката "Ефикаснији механизми одговорности у јавним финансијама" финансираног од стране Владе Краљевине Шведске и пројекта "Унапређење ревизије на локалном нивоу за ефикасније управљање јавним финансијама" финансираног од стране Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ).


Циљ обуке био је унапређење примене методолошких правила и смерница за ревизију финансијских извештаја и ревизију правилности пословања, као и релевантних ревизијских алата и техника, а одржали су је експерти Европског ревизорског суда, Пол Хашка и Хана Димпкер.

Полазници обуке имали су прилику да стекну увид и ближе се упознају са методама рада Европског ревизорског суда, као и да стекну непосредан увид у поступак рада Суда када је реч о узорковању, примени резултата узорковања и оцени грешке у односу на утврђену материјалност у поступку ревизије.


Оваква врста обука и предавања показала се као изузетно корисна,јер пружа могућност размене стручних мишљења и искуства у раду и учења нових метода и алата који за циљ имају лакше и ефикасније спровођење ревизија финансијских извештаја и правилности пословања.


Обуци су присуствовали и запослени из Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске и Канцеларије за ревизију Брчко дистрикта.