Државна ревизорска институција

Председник ДРИ Др Душко Пејовић: Фундаментално непоштовање прописа ствара веома ружну слику о финансијском стању у држави

22. мај 2019. година
Председник ДРИ Др Душко Пејовић: Фундаментално непоштовање прописа ствара веома ружну слику о финансијском стању у држави

Неправилности које је ДРИ утврдила током прошле године, а које износе 217 милијарди динара, последица су фундаменталног непоштовања прописа и стварају веома ружну слику о финансијском стању у држави, рекао је председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор др Душко Пејовић гостујући у емисији “Прави угао”, која је емитована на Радио-телевизији Војводине.

Основно је питање ко води књиге. Испоставља се да то ради ко год хоће. То је највећи проблем. По овом питању се морају предузети хитне мере, поручио је др Пејовић. Он је додао да је главни узрок свих проблема то што систем финансијског управљања и контроле и интерна ревизија нису успосатвљени на одговарајући начин. Такође, за подизање кредибилитета и важности финансијских извештаја, од велике је важности сертификација које тренутно нема.

Када су у питању неправилности у вези са јавним набавкама, др Пејовић је објаснио да је ДРИ током 2018. године ревидирала 25,2 милијарде динара исплаћених по основу јавних набавки.

Утврдили смо да за 3,14 милијарди није све урађено према закону. Када кажем да није све, постоји неколико фаза. Прва, најтежа фаза је да је нешто набављено, да је нешто купљено и плаћено, а да није планирано, нити је спроведен поступак јавне набавке. То је 858 милиона динара и то је најтежи облик у јавним набавкама. Дакле, уопште се не планира, не спроводи поступак, а купује се, рекао је др Пејовић. Он је додао да се смањују неправилности у фази планирања, у тендерској документацији, у спровођењу поступака, док се неправилности у вези са набављањем, а непланирањем, не смањују.

На питање да објасни неправилност која се односи на поправку путева пред изборе без валидне документације, генерални државни ревизор је рекао да су државни ревизори такву појаву уочили најчешће код јединица локалних самоуправа.

Веома су тада повећане набавке у тој области и повећане неправилности у документацијама. Често се поставља питање да ли су се уопште радови и извели, или да ли су изведени у датом обиму. Дакле, када извештавање није извештавање свеобухватно, онда се поставља могућност да ли су се радње и активности уопште и догодиле, нагласио је др Пејовић. То је мањкавост припреме буџета локалних власти, зато што се планирају износи, а не планирају се у потпуности активности које ће се извести, додао је Пејовић.

Када је реч о неправилности која се односи на то што су одговорна лица на пет факултета - Економском и Филолошком у Београду, Економском у Крагујевцу, Филозофском и Правном у Новом Саду, запосленима обрачунали и исплатили плате веће од плата које су им припадале, др Пејовић је нагласио да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја прво погрешило зато што је, опредељујући или планирајући средства у буџету, планирало више него што је потребно.

Користили су податке из 2014. уместо из 2017. године. Тако да је по тој основи за пет факултета опредељено више средстава. Дакле, Министарство, када је добило средства за плате, оно је дужно да плате обрачунава у складу са прописом. Према томе, тих пет факултета је требало да обрачунају плате исправно и да изврше исплату, а да вишак средстава врате, поручио је др Пејовић.

На питање колико је новца ДРИ сачувала грађанима Србије, генерални државни ревизор је објаснио да је ДРИ прошле године утицала на остваривање веома значајних уштеда.

Што се тиче уштеда код умањења расхода и издатака, уштедели смо 433 милиона динара. Што се тиче повећања наплате потраживања и увећања прихода 218,5 милиона динара. Затим, 486 милијарди динара је вредност онога што смо ми утицали нашим препорукама да се евидентира, усагласи, попише и упише у пословне књиге и искаже у финансијским извештајима. Тиме је имовина, како нефинансијска, тако и финансијска Републике Србије, правилно евидентирана – а то значи да се зна ко је рачунополагач, ко је одговорно лице, а тако се биланси стања корисника повећавају, рекао је др Пејовић.

На помињање примедби новинарке да је „ревизор сада можда наклоњен владајућој странци и иде у ревизију у онај мали број општина по Србији и градова где је на власти опозиција (Шабац, Параћин, Градска општина Стари град и Општина Чајетина), др Пејовић је нагласио да је ДРИ спровела једном редовну ревизију Градске општине Стари Град и да је други пут била у ревизији одазивног извештаја ове градске општине. Исто тако смо били у градским општинама Чукарица, Сурчин, Савски Венац, Нови Београд, Младеновац, Лазаревац, Врачар, Вождовац, нагласио је др Пејовић. Он је додао да је ДРИ ревизију Општине Чајетина спровела само једанпут и то 2013. године, а ревизију Општине Параћин једном 2014. године. Што се тиче Града Шапца, ДРИ је била у две редовне ревизије и у једној ревизији одазивног извештаја, а у истом обиму су спровођене ревизије и у Краљеву, Лесковцу, Ваљеву, Зејечару.