Државна ревизорска институција

Председник ДРИ др Душко Пејовић у емисији „Око магазин“: ДРИ има остварене ефекте рада, а желимо да они убудуће буду и бржи и већи

10. април 2019. година
Председник ДРИ др Душко Пејовић у емисији „Око магазин“: ДРИ има остварене ефекте рада, а желимо да они убудуће буду и бржи и већи

Председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор др Душко Пејовић изјавио је, гостујући у емисији „Око магазин“ на Радио-телевизији Србије, да постоје корисници јавних средстава који су, након спровођења ревизија, изузетно добро напредовали и чије укупне неправилности износе испод пет одсто.

Дакле, три одсто, а скоро да имамо и два одсто. Једноставно, имамо ефекте рада, мада бисмо желели да ефекти буду и бржи и већи, нагласио је др Пејовић.

Коментаришући податак из Извештаја о раду ДРИ за 2018. годину, да су корисници јавних средстава током 2017. године, код којих је ДРИ спровела ревизију прошле године, неправилно потрошили 217 милијарди динара, генерални државни ревизор је истакао да то не представља износ средстава која су нестала или покрадена, иако се то тако често разуме у јавности.

Реч је о збиру неправилности које се односе на ревизију финансијских извештаја које су много значајније у том укупном износу (грешке у књижењима, у евидентирању трансакција, погрешна исказивања) и на ревизију правилности пословања (више обрачунате плате - изнад законског оквира, исплате без правног основа и без валидне документације, субвенције у којима нису испоштоване процедуре, дотације у којима нису испоштовани критеријуми), рекао је др Пејовић.

Он је додао и да постоји системски пропуст у томе да није адекватно дефинисано питање лица која састављају финансијске извештаје.

Ми на то питање и на тај проблем указујемо. Лица која састављају финансијске извештаје треба да буду одговорна, стручна лица која морају бити едукована, сертификована и која морају, као таква, одговарати. Данас финансијске извештаје може да саставља ко год хоће, напоменуо је др Пејовић.

Пејовић је истакао да је ДРИ до сада израдила 110 ревизија одазивних извештаја, од чега у 2018. години 20 таквих ревизија, у којима се поново сагледавају области за које су ревизори претходно утврдили да нису исправне.

Говорећи о надлежностима за подношење пријава, др Пејовић је рекао да је ДРИ, када је реч о прекршајним пријавама – страна у поступку, али да, када је реч о кривичним пријавама – ДРИ није страна у поступку и дужна је да утврди основ сумње, чиме се улога ДРИ по овом питању завршава. Основану сумњу утврђује тужилаштво и води даљи поступак.

Од почетка рада, ДРИ је поднела више од 2100 захтева за покретање прекршајног поступка, од чега су за више од 1000 досуђене новчане казне, а да је за преко 700 пријава поступак је у току. Он је истакао и да је ДРИ до сада поднела око 260 кривичних пријава, а да је близу 60 реализовано, односно да су одговорна лица прихватила кривицу. За Смедеревску Паланку, за коју смо написали осам кривичних пријава, једна је само решена по принципу опортунитета и прихваћена је кривица, док је седам застарело. То је већ питање за државне органе да се упитају да ли је то заиста основано и како се допустило да то падне у застарелост, поручио је генерални државни ревизор.

Према његовим речима, ДРИ има овлашћења да, када утврди одређене неправилности, затражи смену одговорних лица и да је до сада ДРИ затражила оставку председника Смедеревска Паланка и Владимирци, као и директоре апотека у Шапцу и Бору.

Добили смо одговор да у те две општине нису смењени. Из Шапца смо добили одговор да је директор апотеке сам поднео оставку, а из Бора да је захтев застарео, објаснио је др Пејовић.

Он је објаснио и да ДРИ нема овлашћења да предлаже казне, већ да то чине судови.

Појашњавајући јаз у очекивањима од ДРИ, др Пејовић је истакао да се за екстерну ревизију претпоставља да ће отклонити све неправилности, да је одговарна зато што неки нису кажњени или ако се казне, зато што су мале казне.

Претпоставља се да смо ми одговорни за систем интерних контрола, за књижења, за погрешна финансијска извештавања. А за то је одговоран руководилац корисника јавних средстава, поручио је генерални државни ревизор. Наша је одговорност да правилно спроведемо поступак ревизије, поручио је он.

Говорећи о Јагодини, где је председник Скупштине града Драган Марковић делио по две и три хиљаде динара угроженим становницима, др Пејовић је нагласио да су имали правилну одлуку, али да је нису правилно примењивали.

Главу активност је водила Комисија за социјалну заштиту, коју је формирала Скупштина града, уместо да то ради Центар за социјални рад, рекао је он и додао да ДРИ већ трећи пут спроводи ревизију овог града. Што се тиче укупних неправлности код Јагодине, ДРИ је поднела девет кривичних пријава и 16 захтева за покретање прекршајне одговорности.

Када је реч о јавном дугу Републике Србије, који је већи скоро за 50 одсто од износа дефинисаног законом, др Пејовић је рекао да ревизија Завршног рачуна буџета Републике Србије подразумева и испитивање јавног дуга и да је ДРИ објавила све елементе који утичу на његово смањење.

У последње време велика су смањења јавног дуга, од 62,5 на 59, са пројекцијом да буде 55, рекао је др Пејовић.

Објашњавајући спровођење ревизије сврсисходности пословања, председник ДРИ је најавио да ће ове године бити објављено 12 извештаја.

Бавићемо се свим областима јавних служби – економијом, одбраном, јавним редом и миром, здравственом заштитом, социјалном заштитом, заштитом животне средине, образовањем, становањем, итд. Све области у јавном сектору су покривене, поручио је др Пејовић и додао да је у 2018. години извршена обука и сертификација, а недавно и унапређење девет државних ревизора. На питање да ли постоје политички утицаји, односно притисци да ДРИ контролише неког, а не контролише неког другог, др Пејовић је објаснио да, за годину дана од како је на челу ДРИ, одговорно тврди да никаквог притиска по питању избора субјеката и начина рада није било и да је ревизор у свом послу независтан – организационо, функционално и финансијски.

Одговарајући на питање ко ревидира ревизора, др Пејовић је истакао да ДРИ, пре свега, одговара Народној скупштини кроз подношење извештаја, али и да може бити предмет такозваног „колегијалног прегледа“ који спроводе врховне ревизорске институције из других земаља или специјализоване институције, као што је Сигма, и да се ДРИ ове године спрема за„колегијални преглед“ у циљу повећања квалитета и кредибилитета свог рада.


Емисију можете погледaти овде.