Државна ревизорска институција

Председник ДРИ др Душко Пејовић на отварању Саветовања „Здравство у Србији – ка функционалнијем, ефикаснијем и рационалнијем систему“

05. децембар 2018. година
Председник ДРИ др Душко Пејовић на отварању Саветовања „Здравство у Србији – ка функционалнијем, ефикаснијем и рационалнијем систему“

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор др Душко Пејовић говорио је данас у уводном делу саветовања које се под називом „Здравство у Србији – ка функционалнијем, ефикаснијем и рационалнијем систему“ одржава у Врњачкој Бањи.

Др Пејовић је најавио побољшање базе препорука ревизије, као и базе података свих субјеката ревизије, које ће омогућити унапређено праћење спровођења препорука ревизије, а у оквиру планиране аутоматизације поступка ревизије у ДРИ.

„Осим досадашњих врста ревизије, планирамо да спроводимо и ревизију датих препорука.Новина ће бити и то што ћемо убудуће спроводити засебне ревизије правилности са фокусом на области у којима су утврђени највећи ризици. Једну тему ревизије правилности пословања обрађиваћемо код више субјеката. Оствареним повећањем капацитета за ревизију сврсисходности, повећаће се и број ових ревизија на теме из области здравства у наредном периоду, најавио је ДР Пејовић.

Испред ДРИ, скупу, осим др Пејовића, присуствује и врховни државни ревизор у Сектору за ревизију организација обавезног социјалног осигурања Снежана Трњаковић, која ће сутра говорити о досадашњим искуствима ДРИ из ревизије пословања Фонда здравственог осигурања и здравствених установа, уз препоруке које би имале за сврху едукацију и превентивно деловање. Саветовању присуствује и ревизорски тим овог сектора из регионалне јединице ДРИ у Крагујевцу на челу са државним ревизором Јеленом Тодосијевић.

На скупу су разматрана најважнија правна, економска и организациона питања здравственог система. Једна од најважнијих тема саветовања је систем обрачунавања услуга путем дијагностички сродних група (ДСГ). Традиционално, саветовању присуствује више од 500 запослених у здравству.

Организатор саветовања је Комора здравствених установа у Србији, а суорганизатор Други пројекат развоја здравства при Министарству здравља Републике Србије.