Државна ревизорска институција

Делегација ДРИ учествовала на 22. Конгресу ИНТОСАИ

12. децембар 2016. година
Делегација ДРИ учествовала на 22. Конгресу ИНТОСАИ

Делегација Државне ревизорскеинституције учествовала је на 22. Конгресу ИНТОСАИ, одржаном 6-11. децембра у Абу Дабију, у организацији ВРИ Уједињених Арапских Емирата. Конгресу је присуствовало 700 учесника из 192 земље и 15 међународних организација.

22. Конгрес ИНТОСАИ чиниле су три генералне пленарне сесије, поред 68. и 69. састанка Управног одбора ИНТОСАИ. Конгрес је детаљно обрадио две теме, "Како ИНТОСАИ може да допринесе Агенди УН 2030. за одрживи развој, укључујући добро управљање и јачање борбе против корупције?" и "Професионализација: чиме се може промовисати кредибилитет ИНТОСАИ да би постала истакнутија међународна организација?

Током 22. Конгреса, чланице ИНТОСАИ су усвојиле Стратешки план за наредни петогодишњи период, који садржи четири стратешка циља посвећена развоју професионалних стандарда, развоју капацитета, размени знања и максимизацији утицаја и вредности ИНТОСАИ организације као међународне организације. Приоритети ИНТОСАИ Стратешког плана се тичу залагања ИНТОСАИ за осигурање независности врховних ревизорских институција, пружања доприноса праћењу и прегледу реализације циљева одрживог развоја и реализацији УН Агенде 2030.

Поред Стратешког плана, учесници Конгреса су усвојили унапређене стандарде ревизије правилности пословања и ревизије сврсисходности, као и стандарде који се односе на Етички кодекс, ревизију међународних организација, ИТ ревизију, ревизију информационих система за управљање јавним дугом, ревизију превенције корупције, паралелне ревизије. На Конгресу се говорило о примени Оквира за мерење учинка врховних ревизорских институција који ће послужити врховним ревизорским институцијама да оцењују свој рад.

На Конгресу је учестовало више од 160 земаља чланица ИНТОСАИ, као и многобројни представници међународних донаторских и партнерских организација, које пружају подршку врховним ревизорским институцијама.Конгрес ИНТОСАИ се организује сваке треће године.

Посета делегације ДРИ конгресу је организована у оквиру пројекта „Ефикаснији механизми одговорности у области јавних финансија“ који спроводе Државна ревизорска институција, Министарство финансија, Управа за јавне набавке, Комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, Правосудна академија, Стална конференција градова и општина (СКГО) и Програм Уједињених нација за развој (УНДП). Пројекат финансира Влада Краљевине Шведске.