Државна ревизорска институција

Делегација ДРИ учествовала на радионици посвећеној ревизији финансијских извештаја у Турској

30. новембар 2018. година
Делегација ДРИ учествовала на радионици посвећеној ревизији финансијских извештаја у Турској

Делегација Државне ревизорске институције (ДРИ), коју су чинили члан Савета Љиљана Димитријевић, врховни државни ревизор у Сектору за ревизију буџета локалних власти Стојанка Миловановић, виши саветник у ревизији Жељко Мотић и самостални саветник у ревизији Андрија Грујић, учествовала је на радионици посвећеној ревизији финансијских извештаја одржаној од 26. до 30. новембра у Анкари.

Учeсницискупа, представници врховних ревизорских институција (ВРИ) Албаније, Босне и Херцеговине, Македоније, Србије, Турске и Црне Горе, разменили су знања и искуства кроз практичну примену својих методологија у вези са евалуацијом налаза и извештавањем.

Делегација ДРИ је представила начин на који стандарде за евалиацију ревизијских налаза, формирање ревизорских мишљења и извештавање примењује у својој методологији рада, са конкретним примерима.

Ово је трећа радионица организована у оквиру Плана рада Мреже ВРИ држава кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ и Европског ревизорског суда. Претходне радионице организовале су ВРИ Црне Горе и ВРИ Босне и Херцеговине. Национална канцеларија за ревизију Шведске пружа експертску подршку Мрежи у вези са серијом радионица за ревизију финансијских извештаја.

Посета делегације ДРИ радионици је организована у оквиру пројекта „Ефикаснији механизми одговорности у области јавних финансија“ који спроводе Државна ревизорска институција, Министарство финансија, Управа за јавне набавке, Комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, Правосудна академија, Стална конференција градова и општина (СКГО) и Програм Уједињених нација за развој (УНДП). Пројекат финансира Влада Краљевине Шведске.