Државна ревизорска институција

Делегација ДРИ учествовала на конференцији посвећеној сарадњи врховних ревизорских институција и парламената у циљу јачања утицаја ревизија

21. фебруар 2020. година
Делегација ДРИ учествовала на конференцији посвећеној сарадњи врховних ревизорских институција и парламената у циљу јачања утицаја ревизија

Чланице Савета Државне ревизорске институције Љиљана Димитријевић и Маријана Симовић учествовале су на конференцији „Рад са парламентима у циљу јачања утицајаревизије“ одржаној од 19. до 21. фебруара 2020. године у Пржном у Црној Гори.

Делегација Државне ревизорске институције је представила сарадњу Институције и Народне скупштине Републике Србије, наглашавајући да ефективност Државне ревизорске институције представља и ефективност Народне скупштине.

Државна ревизорска институција и Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине, односно Пододбор за разматрање извештаја о обављеним ревизијама Државне ревизорске институције, заједничким снагама, континуирано чине кораке на успостављању система за праћење спровођења активности на основу препорука ДРИ и Скупштине, у циљу унапређења финансијског система и система одговорности у Републици Србији, истакла је чланица Савета Љиљана Димитријевић.

Како је нагласила, Државна ревизорска институција је увек спремна да помогне и Одбору и Пододбору у разумевању важности налаза ревизије и изналажењу одговарајућих корективних механизама, без угрожавања своје независности.

Кроз представљање извештаја о ревизији, ДРИ обавештава о системским проблемима како би их чланови Одбора и Пододбора размотрили и предузели одговарајуће мере, поручила је Димитријевић.

Током конференције размењена су искуства и примери добре праксе врховних ревизорских институција (ВРИ) Европске уније и Мреже ВРИ држава кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ у изради практичних алата за разматрање извештајаВРИ. На скупу је било речи о одржавању ефективних парламентарних слушања о кључним ревизијским налазима и препорукама, као и о користима система извештавања који би могао да се употребљава као ефикасан алат за јачање утицаја радаВРИ.

На конференцији су учествовали високи представници врховних ревизорских институција и парламената - држава кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ, као и међународни стручњаци Европског ревизорског суда, и врховних ревизорских институција Летоније, Немачке и Шведске.

Домаћин скупа била је Државна ревизорска институција Црне Горе. Конференција је организована у оквиру Мреже врховних ревизорских институција држава кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ и Европског ревизорског суда, уз подршку СИГМА.