Државна ревизорска институција

Делегација Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске боравила у радној посети ДРИ

25. јун 2020. година
Делегација Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске боравила у радној посети ДРИ

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор др Душко Пејовић са сарадницима одржао је данас радни састанак са делегацијом Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске коју је предводио главни ревизор Јово Радукић на тему развоја методологија ревизије и дигитализације поступка ревизије.

Представници Државне ревизорске институције поделили су са колегама из Републике Српске искуство у области развоја Методологије за ревизију финансијских извештаја, Методологије за ревизију финансијских извештаја и правилности пословања, као и у области Методолошких правила и смерница за ИТ ревизију. На састанку је било речи и о успостављању система за аутоматизацију поступка ревизије Државне ревизорске институције - АМС софтвера.

У протеклој години, како је речено на састанку, Државна ревизорска институција је направила значајне кораке у циљу унапређења рада у Институцији. Завршено је мапирање пословних процеса и покренута је набавка АМС софтвера, спроведено је самооцењивање информационих технологија (ИТСА), набављене су нове лиценце за ИДЕА софтвер, усвојена су Методолошка правила и смернице за ИТ ревизију.

Генерални државни ревизор др Душко Пејовић је нагласио да Државна ревизорска институција ради на успостављању система за аутоматизацију поступка ревизије - АМС софтвера, који ће се тестирати до краја године. Након извршеног тестирања, како је рекао, очекује се његова пуна примена.

АМС софтвер ће, између осталог, олакшати планирање ревизија, обезбедити базу података свих субјеката ревизије, омогућити праћење тока ревизије, затим, статуса препорука и пријава, али омогућити и електронско управљање документима у ревизији. ДРИ ће, управо из тог разлога, бити међу првим државним органима који ће дигитализовати своје процесе, поручио је др Пејовић.

Поред др Пејовића, испред Државне ревизорске институције састанку су присуствовали и Ивица Гавриловић, врховни државни ревизор, Драган Стојановић и Жељко Мотић, државни ревизори и Горан Љубић, саветник. Делегацију Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, осим главног ревизора Радукића, чинили су Рената Чајић Кужет, руководилац Сектора за развој, методологију и контролу квалитета и Милан Баника, руководилац Сектора за информационе технологије.


Радни састанак је организован у оквиру Споразума о професионалној сарадњи који су челници Државне ревизорске институције Републике Србије и Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске потписали 6. фебруара 2020. године у Београду.

Области сарадње, предвиђене Споразумом, односе се и на размену искустава у превођењу и примени ИНТОСАИ стандарда и друге професионалне регулативе, организовање заједничких обука, радионица, семинара у области екстерне ревизије јавног сектора.