Државна ревизорска институција

Заједнички семинар EUROSAI и ECIIA

12. мај 2017. година
Заједнички семинар EUROSAI и ECIIA

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, Радослав Сретеновић, учествовао је на Заједничком семинару Европске организације врховних ревизорских институција (EUROSAI) и Европске конфедерације институција за интерну ревизију (ECIIA) одржаном у Бриселу, Белгија, 11. маја 2017. године.

Домаћин Заједничког семинара био је Белгијски ревизорски суд, а централна тема семинара била је однос између врховних ревизорских институција и интерних ревизора у јавном сектору.

Семинаром је председавао Гијс де Вриес, а отворили су га потпредседница EUROSAI, Тити Или Викари, и председник ECIIA, Хенрик Штајн.

Учесници семинара разговарали су и о значају међународне сертификације у ревизији и коришћењу рада интерне ревизије у ревизији финансијских извештаја коју спроводи ВРИ, као и методолошким приступима ВРИ у анализи и контроли ефикасности интерне ревизије.

Заједнички семинар био је добра прилика за размену идеја и мишљења у области спровођења ревизије финансијских извештаја и правилности пословања и интерне ревизије у јавном сектору, као и идеја о будућој визији развоја ревизије јавног сектора у Европи.


Учешће на семинару организовано је уз подршку пројекта „Унапређење ревизије на локалном нивоу за ефикасније управљање јавним финансијама“, који спроводе Државна ревизорска институција и Програм уједињених нација за развој (УНДП), а који је финансиран од стране Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ).