Државна ревизорска институција

Делегација Државне ревизорске институције учествовала на конференцији о односима врховних ревизорских институција и парламената

22. новембар 2013. година
Делегација Државне ревизорске институције учествовала на конференцији о односима врховних ревизорских институција и парламената
Делегација Државне ревизорске институције учествовала је на конференцији посвећеној односима између врховних ревизорских институција и парламената која је одржана 18-20. новембра у Пржном у Црној Гори.

Током конференције размењена су искуства о изградњи конструктивних односа између врховних ревизорских институција и парламената, дискутовано је о чиниоцима који утичу на те односе, а размотрени су и почеци развоја низа алата које могу користити појединачне врховне ревизорске институције и парламенти за јачање сарадње.

На конференцији су учествовали високи представници ревизорских институција и парламената Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине, Албаније, Македоније, Турске и Косова* заједно с представницима Европског ревизорског суда и бројним међународним експертима.

Након конференције одржан је састанак челника врховних ревизорских институција држава кандидата и потенцијалних кандидата и Европског ревизорског суда. Циљ Састанка председника био је усмеравање и подстицање Мреже и одлучивање о темама за које чланице Мреже утврде да су од заједничког интереса, заједно са одређивањем приоритета за следећи нацрт плана рада Мреже.

Конференција и састанак одржани су под окриљем Мреже ВРИ држава кандидата и потенцијалних кандидата и Европског ревизорског суда. Координацију и техничку и финансијску подршку обезбедила је ОЕЦД/СИГМА.

*„ Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и мишљењем Међународног суда правде о декларацији о независности Косова.“