Државна ревизорска институција

Председник Институције, др Пејовић, одржао уводно излагање на Другој регионалној конференцији интерних ревизора

18. октобар 2018. година
Председник Институције, др Пејовић, одржао уводно излагање на Другој регионалној конференцији интерних ревизора

Председник и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, одржао је данас у Новом Саду уводно излагање на Другој регионалној конференцији интерних ревизора. Тема овогодишње конференције је: „Изазови интерне ревизије, лидерство, култура и независност интерне ревизије“. Циљ конференције је да укаже на изазове који су повезани и који прате ова питања.

Др Пејовић је истакао да „иако врховне ревизорске институције и интерни ревизори имају различите и јасно дефинисане улоге, њихов заједнички циљ је промовисање доброг управљања кроз допринос транспарентности и одговорности за коришћење јавних средстава, као и промовисање ефикасне, ефективне и економичне јавне управе.

Ако се процени да је функција интерне ревизије ефективна, сарадња екстерне и интерне ревизије ће имати позитивног утицаја на обе стране у напорима за постизањем ефикасности и ефективности у пружању јавних услуга. Предуслов за ово је такав степен развоја интерне ревизије да се екстерни ревизори могу поуздати у њене извештаје. Сарадњу и координацију између ДРИ и интерних ревизора треба посматрати као могућност за унапређење ефективности ревизије, напоменуо је др Пејовић.


Конференцију је организовало Удружење интерних ревизора Србије, уз подршку пројекта „Унапређење ревизије на локалном нивоу за ефикасније управљаање јавним финансијама“ који спроводе Државна ревизорска институција и Програм Уједињених нација за развој (UNDP) уз подршку Швајцарске Владе. Конференција је организована и уз подршку Факултета техничких наука из Новог Сада, а у сарадњи са Удружењем интерних ревизора Босне и Херцеговине и Хрватским институтом интерних ревизора.