Државна ревизорска институција

Представник ДРИ модератор на радионици за самопроцену интегритета у ВРИ Финске

03. фебруар 2020. година
Представник ДРИ модератор на радионици за самопроцену интегритета у ВРИ Финске

Начелник Службе за међународну сарадњу и односе са јавноћу Ива Василић Миљић била је један од три модератора на радионици за самопроцену интегритета помоћу алата ИнтоСАИНТ у Националној канцеларији за ревизију Финске. Радионица је спроведена у периоду од 27. до 31. јануара у Хелсинкију.

ВРИ користе алат ИнтоСАИНТ како би анализирале своје ризике по интегритет и да би процениле ниво зрелости својих система за управљање интегритетом. Циљ алата ИнтоСАИНТ је да пружи руководству конкретне информације о тренутном стању интегритета у ВРИ. Такође, руководство ВРИ може да користи овај инструмент у очувању поверења, вредности и етике. Алат ИнтоСАИНТ је важан и за спровођење ИССАИ 130 – Етичког кодекса ИНТОСАИ.

Поред представника Државне ревизорске институције, радионицу су водили и обучени модератори из ВРИ Грузије и ВРИ Летоније.

ИнтоСАИНТ као алат за самопроцену управљања интегритетом је израдила и имплементирала ВРИ Холандије. Алат служи за анализу ризика и отпорности ВРИ на могућност настанка кршења начела интегритета и подизање свести о интегритету унутар ВРИ. ИнтоСАИНТ обухвата оквир контроле интегритета и покрива примену релеватних међународних стандарда ВРИ у вези са интегритетом и етичким начелима.

Од 2011. године, обучено је више од 243 модератора у 68 земаља широм света и одржано више од 33 радионице у 24 земаље.