Државна ревизорска институција

Представник Државне ревизорске институције стажиста у Европском ревизорском суду

05. март 2018. година
Представник Државне ревизорске институције стажиста у Европском ревизорском суду

Фотографија с лева на десно седе: Ermira Vojka i Eni Kabashi (Албанија); стоје: Osman Çetin (Турска), Јован Дабовић (Србија), Rafal Czarnecki из Дирекције председништва

Јован Дабовић, млађи саветник у Државној ревизорској институцији, започео је 1. марта 2018. године програм стажирања у Европском ревизорском суду. Млади колега ће у Луксембругу боравити до 31. јула 2018. године, заједно са колегама стажистима из врховних ревизорских институција Турске и Албаније.

Током петомесечног стажирања, Јован Дабовић радиће у Комори V - Финансирање и администрирање Уније.

Европски ревизорски суд је по дванаести пут позвао представнике Државне ревизорске институције да учествују у програму стажирања, након што је Србији додељен статус кандидата за чланство у ЕУ.

Европски ревизорски суд организује програм стажирања за ревизоре из врховних ревизорских институција држава кандидата од 1999. године и сматра се важним инструментом за пружање увида у ревизију фондова ЕУ за ревизоре из врховних ревизорских интитуција будућих држава чланица.

Програм стажирања у Европском ревизорском суду се показао корисним и за ревизоре из националних институција држава кандидата и за Европски ревизорски суд.