Државна ревизорска институција

Конференција за новинаре - Представљање извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Субвенције јединица локалне самоуправе јавним предузећима“

17. децембар 2018. година
Конференција за новинаре - Представљање извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Субвенције јединица локалне самоуправе јавним предузећима“

Конференција ће бити одржана у уторак, 18. децембра 2018. године у 12,30 у прес центру Удружења новинара Србије, Кнез Михаилова број 6/3.

Субвенционисање локалних јавних предузећа је широко распрострањено и готово свака јединица локалне самоуправе (ЈЛС) из буџета даје субвенције локалним јавним предузећима.

У периоду од 2015. до 2017. године из буџета свих ЈЛС за субвенције локалним јавним предузећима просечно је годишње издвајено око 20 милијарди динара.

Циљ ревизије је био да утврдимо да ли су субјекти ревизије ефикасно планирали, реализовали и контролисали пренете субвенције локалним јавним предузећима.

Налазе извештаја о ревизији ће представити др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор.