Државна ревизорска институција

Представници ДРИ учесници на е-семинару ЕУРОСАИ ИТ Радне групе „ВРИ и дигитални заокрет: Развијање ИТ вештина и капацитета за ИТ ревизију“

13. новембар 2020. година
Представници ДРИ учесници на е-семинару ЕУРОСАИ ИТ Радне групе „ВРИ и дигитални заокрет: Развијање ИТ вештина и капацитета за ИТ ревизију“

Представници ДРИ – врховни државни ревизор, Ивица Гавриловић, државни ревизори, Драган Стојановић, Дејан Стојиљковић и Жељко Мотић, и виши саветник, Милош Мандушић пратили су е-семинар ЕУРОСАИ ИТ Радне групе „ВРИ и дигитални заокрет: Развијање ИТ вештина и капацитета за ИТ ревизију“ одржан 12.новембра 2020. године.

Циљ е-семинара је промовисање размене искустава између чланова Радне групе за ИТ и наставак рада на изградњи ИТ вештина запослених у врховним ревизорским институцијама. Дискусија је вођена о томе да и остали запослени морају да поседују информатичке вештине које постају све важније услед промена у оперативном окружењу ВРИ због развоја информационо-комуникационих технологија. Током семинара, организоване су и радионице у циљу разматрања кључних ИТ компетенција и ИТ ревизора и „традиционалних“ ревизора уз учешће свих присутних.

Овај догађај такође представља и почетак новог Радног тока Радне групе под називом „Истраживачки и тренинг центар“, који је укључен у нови План рада Радне групе.