Државна ревизорска институција

Представници ДРИ похађали онлајн обуку о управљању имовином јавног сектора

04. новембар 2020. година
Представници ДРИ похађали онлајн обуку о управљању имовином јавног сектора

Представници Државне ревизорске институције Милена Лековић, Ивана Драгосавац, Урош Марјановић, Драган Живковић и Данило Машковић похађали су онлајн обуку о управљању имовином јавног сектора коју је, у периоду између 9. октобра и 3. новембра 2020. године, одржао Центар за изузетност у финансијама са седиштем у Љубљани.

Како ефикасно управљати имовином јавног сектора, која је улога евиденција имовине и база података о имовини у управљању имовином јавног сектора, као и разумевање имовине јавног сектора и реформа рачуноводственог система као подршка у управљању имовином јавног сектора биле су неке од тема онлајн обуке. Током обуке дат је и мултидисциплинаран преглед аспеката финансијског извештавања за ефикасно управљање имовином јавног сектора. Представљене су међународне добре праксе и изазови у развоју управљања имовином у јавном сектору кроз систематичан и свеобухватан преглед међународних трендова и постигнућа у овој области.

Поред представника ДРИ, обуци су присуствовалиипредставници Министарства финансија – Управе за трезор Републике Србије, као и представници релевантних институција из окружења.

Током обуке подељене у три целине, учесници су разменили своја искуства и праксе институција из којих долазе.