Државна ревизорска институција

Представница ДРИ учествовала на радионици о интерној контроли средстава ЕУ у ресорним министарствима

21. фебруар 2019. година
Представница ДРИ учествовала на радионици о интерној контроли средстава ЕУ у ресорним министарствима

Државни ревизор Јована Аризановић је учествовала на радионици „Оптимизована интерна контрола средстава ЕУ у ресорним министарствима“, која је организована у Центру за изузетност у финансијама (ЦЕФ) у Љубљани од 19. до 21. фебруара 2019. године.

Током радионице разматрани су ризици за финансијско управљање буџетом Европске уније и предложениначини за ублажавање утврђених ризика. Такође, разматран је начин обезбеђивања да потрошња и контрола средстава ЕУ буду у складу са начелима доброг финансијског управљања. Дата су упутства о уобичајеним аспектима заштите финансијских интереса ЕУ и националног буџета, као и о извештавању о неправилностима. Наиме, да би се новац из буџета ЕУ трошио економично, ефикасно и ефективно веома је важно да државе имају успостављен систем интерне контроле.

На тродневном скупу учесницима је, између осталог, дат преглед кључних изазова којима ће се ЕУ бавити у предстојећем вишегодишњем финансијском оквиру, представљене научене леикције из ревизије и контроле током периода програмирања 2014-2020. године, појашњена улога и одговорност кључних актера у процесу управљања и имплементације средстава ЕУ, представљени су практични аспекти интерне и екстерне контроле и ревизије средстава ЕУ у периоду након 2020. године. Такође, представљене су и методологије за повећање ефикасности контроле и ревизије, као и потенцијални приступи спречавању неправилности и борбе против превара у пројектима и програмима које финансира ЕУ.

Учесници радионице, осим што су присуствовали предавањима, решавали су и студије случаја.

Радионица је била намењена државним службеницима укљученим у управљање и контролисање средстава ЕУ, интерну и екстерну ревизију, финансијско управљање и финансијску контролу.

Учешће представнице ДРИ овом скупу је подржала Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ).