Државна ревизорска институција

Представници ДРИ учествовали на саветовању „Здравство у Србији – стари изазови, нова решења“

28. јун 2019. година
Представници ДРИ учествовали на саветовању „Здравство у Србији – стари изазови, нова решења“

Врховни државни ревизор у Сектору број 3 Снежана Трњаковић и државни ревизор Снежана Микарић учествовале су на саветовању „Здравство у Србији – стари изазови, нова решења“ које је одржано од 26. до 28. јуна на Златибору.

Врховни државни ревизор Снежана Трњаковић представила јеизражена мишљења, утврђене налазе и закључке, као и дате препоруке у извештајимао спроведеним ревизијама током 2018. године, са освртом на новине у Закону о здравственој заштити.

Осим представника Државне ревизорске институције, на скупу су говорили представници Министарства здравља, Фонда за здравствено осигурање и Коморе здравствених устнова Србије.

Током три дана саветовања, између осталог, било је речи о новинама које доносе закони о здравственој заштити и здравственом осигурању, затим о вредновање учинка болничких лекара, као и о јавно приватном партнерству у здравству.

Осим предавања, одржане су и две радионице "Грантови за квалитет за домове здравља: конкурс, услови пријаве, оквир за израду предлога пројеката" и "Контрола трошкова у здравственим установама - Трошковни центри".

Саветовање је организовала Комора здравствених установа Србије у сарадњи са Другим пројектом развоја здравства Србије.