Државна ревизорска институција

Представници Државне ревизорске институције одржали предавање о планирању и спровођењу ревизије сврсисходности

30. мај 2018. година
Представници Државне ревизорске институције одржали предавање о планирању и спровођењу ревизије сврсисходности

„Планирање и спровођење ревизије сврсисходности“ била је тема коју су виши саветници у Сектору за ревизију сврсисходности пословања Државне ревизорске институције Нада Тошић и Драгојле Полић, током две једнодневне обуке, представили интерним ревизорима у Републици Србији.

Представници ДРИ, упознали су интерне ревизоре у јавном сектору са фазама спровођења ревизије сврсисходности пословања представљајући конкретне примере две ревизије сврсисходности - „Ефикасност и економичност примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуде“ и „Оправданост примене стажа осигурања са увећаним трајањем за поједина радна места, односно послове“.

Осим представника ДРИ, учесницима скупа своја искуства у овој области представили су и предавачи из Државног уреда за ревизију Републике Хрватске.

Начин рада и остварени резултати ревизија сврсисходности пословања представљени су током обуке коју је организовао Сектор за интерну контролу и интерну ревизију Министарства финансија уз подршку Твининг пројекта „Подршка даљем развоју интерне финансијске контроле у јавном сектору (ПИФЦ).