Државна ревизорска институција

Представници Државне ревизорске институције одржали предавање на тему: „Ревизија сврсисходности - планирање, спровођење и извештавање“

07. новембар 2018. година
Представници Државне ревизорске институције одржали предавање на тему: „Ревизија сврсисходности - планирање, спровођење и извештавање“

Виши саветници у Сектору за ревизију сврсисходности пословања Горан Чабаркапа и Драгојле Полић одржали су интерним ревизорима у Републици Србији, током две једнодневне радионице, предавања о поступку ревизије сврсисходности.

Представници ДРИ говорили су о начину вршења ове врсте ревизије на практичним примерима две спроведене ревизије сврсисходности „Оправданост формирања комисија и других сталних и привремених радних тела у јавном сектору“ и „Оправданост примене стажа осигурања са увећаним трајањем за поједина радна места, односно послове“. Током ове обуке, интерни ревизори у јавном сектору су имали прилику да се упознају са свим фазама спровођења ревизија сврсисходности пословања.

Предавачи из Државног уреда за ревизију Републике Хрватске пренели су, такође своја искуства у овој области.

Обуку је организовао Сектор за интерну контролу и интерну ревизију Министарства финансија, уз подршку Твининг пројекта „Подршка даљем развоју интерне финансијске контроле у јавном сектору (ПИФЦ)“.