Државна ревизорска институција

Представљање годишњег Извештаја о раду Државне ревизорске институције за 2017. годину

03. април 2018. година
Представљање годишњег Извештаја о раду Државне ревизорске институције за 2017. годину

Државна ревизорска институција одржаће конференцију за медије поводом представљања Извештаја о раду Институције за 2017. годину. Конференција ће бити одржана у четвртак, 5. априла 2018. године са почетком у 12 часова у Прес центру Удружења новинара Србије у Кнез Михаиловој 6/3.


На конференцији ће говорити:

  • Радослав Сретеновић, председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор

У складу са чланом 43 Закона о Државној ревизорској институцији, Институција је Народној скупштини Републике Србије поднела годишњи Извештај о раду за 2017. годину дана 30.3.2018. године.


Државна ревизорска институција је овим извештајем обавестила Народну скупштину о извршењу годишњег програма ревизије за 2017. годину, о датим мишљењима, утврђеним неправилностима, ефектима ревизије, поднетим пријавама, датим препорукама субјектима ревизије, финансијском извештају Институције, раду Савета, капацитетима, сарадњи са међународним институцијама и организацијама, односима с јавношћу и другим активностима.


Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор Радослав Сретеновић, на конференцији ће представити годишњи Извештај о раду Институције за 2017. годину и говорити о резултатима спроведених ревизија у 2017. години.