Државна ревизорска институција

Представници Европског ревизорског суда представили искуство у спровођењу ревизија државним ревизорима у Србији

14. новембар 2019. година
Представници Европског ревизорског суда представили искуство у спровођењу ревизија државним ревизорима у Србији

Представници Европског ревизорског суда (ЕРС) Јуси Брајт, Сузана Рафалцик и Бернард Виткос представили су запосленима у Државној ревизорској институцији (ДРИ) начин рада ЕРС када је реч о ревизијама са сврхом давања уверавања и ревизијама сврсисходности пословања.

Током тродневне радионице одржане од 12. до 14. новембра у Београду представници Европског ревизорског суда поделили су са колегама из Србије искуства у вези са поступком спровођења ревизије, налазима ревизије, ревизијским трагом и документацијом, као и у вези са извештавањем.

Када је реч о ревизијама сврсисходности пословања предавачи из Луксембурга говорили су о начину на који ове врсте ревизије спроводе државни ревизори у Европском ревизорском суду, као и о студијама случаја у вези са планирањем, оценом ризика и конципирањем ревизорског питања.

Током обуке представљени су и примери визуелизације података у извештајима о ревизији.

Обука је организована у оквиру ГИЗ пројекта „Подршка реформи јавне управе“, чији је главни циљ пружање подршке Републици Србији у приступним преговорима са Европском унијом.