Државна ревизорска институција

Представници Институције стажисти у Европском ревизорском суду

02. октобар 2017. година
Представници Институције стажисти у Европском ревизорском суду

Ана Кошела и Живан Маринковић, млађи саветници у Државној ревизорској институцији, започели су 1. октобра 2017. године програм стажирања у Европском ревизорском суду у Луксембургу. Младе колеге ће у Луксембургу бити до 28. фебруара 2018. године.

Током петомесечног стажирања колегиница Ана Кошела радиће у Комори 4 – Регулација тржишта и конкурентна економија, док ће колега Живан Маринковић радити у Комори 5 – Финансирање и администрирање Уније.

Европски ревизорски суд је по једанаести пут позвао представнике Државне ревизорске институције да учествују у програму стажирања, након што је Србији додељен статус кандидата за чланство у ЕУ.

Европски ревизорски суд организује програм стажирања за ревизоре из врховних ревизорских институција држава кандидата од 1999. године и сматра се важним инструментом за пружање увида у ревизију фондова ЕУ за ревизоре из врховних ревизорских интитуција будућих држава чланица.

Програм стажирања у Европском ревизорском суду одвија се два пута годишње ипоказао се корисним, како за ревизоре из националних институција држава кандидата, тако и за Европски ревизорски суд.