Државна ревизорска институција

Представници Институције стажисти у Европском ревизорском суду

02. март 2017. година
Представници Институције стажисти у Европском ревизорском суду

С лева на десно: Oguz Umit (Турска), Милена Васиљковић, Eva Leka (Албанија), Ozlem Oozcalik (Турска), Маја Фирањи и Андрија Грујић


Маја Фирањи, саветник у Државној ревизорској институцији и Андрија Грујић и Милена Васиљковић, самостални саветници у Државној ревизорској институцији, започели су 1. марта 2017. године програм стажирања у Европском ревизорском суду. Младе колеге у Луксембургу ће боравити до 31. јула 2017. године, заједно са колегама стажистима из врховних ревизорских институција Турске и Албаније.

Током петомесечног стажирања колегинице Маја Фирањи и Милена Васиљковић ће радити у Комори 4 – Регулација тржишта и конкурентна економија, док ће колега Грујић радити у Комори 5 – Финансирање и администрирање Уније.

Европски ревизорски суд је по десети пут позвао представнике Државне ревизорске институције да учествују у програму стажирања, након што је Србији додељен статус кандидата за чланство у ЕУ.

Европски ревизорски суд организује програм стажирања за ревизоре из врховних ревизорских институција држава кандидата од 1999. године и сматра се важним инструментом за пружање увида у ревизију фондова ЕУ за ревизоре из врховних ревизорских интитуција будућих држава чланица.

Програм стажирања у Европском ревизорском суду се показао корисним и за ревизоре из националних институција држава кандидата и за Европски ревизорски суд.