Државна ревизорска институција

Представница Институције стажиста у Европском ревизорском суду

04. октобар 2016. година
Представница Институције стажиста у Европском ревизорском суду

С лева на десно: Elisa Metaj (Албанија), Kadir Yücel (Турска) и Милица Милић(Србија)


Милица Милић, самостални саветник у Државној ревизорској институцији, започела је 1. октобра 2016. године програм стажирања у Европском ревизорском суду. Млада колегиница боравиће у Луксембургу наредних 5 месеци, до 28. фебруара 2017. године, заједно са колегама из врховних ревизорских институција Турске и Албаније. Током петомесечног стажирања Милица Милић ће радити у Комори 2 – Улагања за кохезију, раст и инклузију.


Европски ревизорски суд је по осми пут позвао представнике Државне ревизорске институције да учествују у програму стажирања, након што је Србији додељен статус кандидата за чланство у ЕУ. Програм стажирања траје пет месеци, а организује се два пута годишње – од октобра до фебруара и од марта до јула.

Европски ревизорски суд организује програм стажирања за ревизоре из врховних ревизорских институција држава кандидата од 1999. године и сматра се важним инструментом за пружање увида у ревизију фондова ЕУ за ревизоре из врховних ревизорских интитуција будућих држава чланица.


Програм стажирања у Европском ревизорском суду се показао корисним и за ревизоре из националних институција држава кандидата и за Европски ревизорски суд.