Државна ревизорска институција

Представници Институције предавачи на едукацији о контроли квалитета у ревизији

21. септембар 2018. година
Представници Институције предавачи на едукацији о контроли квалитета у ревизији

Врховни државни ревизор у Сектору за ревизију буџета локалних власти Стојанка Миловановић и врховни државни ревизор у Сектору за методологију ревизије и контролу квалитета Ивица Гавриловић учествовали су у својству предавача на едукацији о контроли квалитета у ревизији одржаној на Јахорини 20. септембра 2018. године. Едукација је првенствено била намењена руководећим кадровима задуженим за финансијску ревизију и контролу квалитета финансијске ревизије у институцијама за ревизију у Босни и Херцеговини.

Представници Државне ревизорске институције Републике Србије одржали су презентације у вези са искуствима из пројекта увођења система контроле квалитета који је реализован у сарадњи са Националном канцеларијом за ревизију Летоније, као и о практичној примени контроле квалитета у Институцији. Представници Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине представили су искуства, изазове и слабости у систему контроле квалитета у области финансијске ревизије.

Након презентација је одржана панел дискусија током које су размењивана искуства свих учесника скупа са нагласком да је потребно да се одржи корак са континуираним изменама међународних стандарда и њиховој примени у пракси.

Едукацију све четири канцеларије за ревизију у Босни и Херцеговини организовала је Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине.