Државна ревизорска институција

Представници Институције учествовали на обуци о ревизији сврсисходности

15. јун 2018. година
Представници Институције учествовали на обуци о ревизији сврсисходности

Представници Државне ревизорске институције, државни ревизори Јована Аризановић и Никола Стефановић, виши саветник Дуња Лисов и саветник Јелена Вујанић, успешно су завршили обукуо ревизији сврсисходности, коју је организовао Центар за изузетнос уфинансијама (ЦЕФ) од 12. до 14. јуна 2018. године у Љубљани, Словенији.

Ова обука била је намењена, између осталих, и вишим ревизорима из врховних ревизорских институција, да би се омогућила дискусија и размена добрих пракси везано за унапређење ефикасности јавног сектора кроз повећање капацитета организација за ревизију стварног учинка у односу на постављене циљеве. Обука је подељена у две фазе: прва фаза онлајн учења, која је започела 21. маја 2018. и завршила се 5. јуна 2018, која је организована путем oнлајн кампуса за учење ЦЕФ-а https://www.cef-see.org/olc/; и друга фаза која је укључила практичну обуку. Током те фазе, учесници су се сусрели у Љубљани од 12-14. јуна 2018, и разговарали о методологији ревизије и алатима за добијање уверавања везано за економичности, ефикасност и ефективност трошења јавних средстава.

Радионици су присуствовали начелницислужби за интерну ревизију, виши интерни ревизори, виши ревизори у ВРИ и средњи руководиоци у надлежним министарствима.

Један од предавача био је и Јуси Брајт, главни ревизор у директорату за контролу квалитета у Европском ревизорском суду.

Учешће представника Институције на радионици финансирано је уз подршку Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ), у оквиру пројекта Немачко-српске развојне сарадње "Реформа јавних финансија - финансирање Агенде 2030".