Државна ревизорска институција

„Колегијални преглед“ ДРИ - показатељ одговорности и транспарентности Институције

16. април 2019. година
„Колегијални преглед“ ДРИ - показатељ одговорности и транспарентности Институције

Одговор на питање „ко ревидира ревизора“ представила је данас на 70. седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава ОЕЦД/СИГМА која ће ове године спровести тзв. “колегијални преглед” Државне ревизорске институције. О томе како ће изгледати тај поступак и колико је значајан за одговорност и транспарентност ДРИ говорио је данас пред посланицима Одбора и представницима Државне ревизорске институције консултант ОЕЦД/СИГМА, Алистер Сворбрик.

Пре саме презентације, председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић,истакао је да је за контролу рада ДРИ надлежна Народна скупштина, којој ДРИ редовно и у року доставља све своје извештаје. Показатељ одговорности у раду јесте и контрола, а то институт колегијалног прегледа јесте, навео је Пејовић. Он је додао да колегијални преглед представља екстерну и независну оцену рада ДРИ, коју спроводе стручњаци других врховних ревизорских институција, на основу међународних смерница ISSAI, које су установљене још 2010.године. Пејовић је навео и да га радује што ће данас СИГМА представити принципе на којима колегијални преглед почива и оценио да исти представља посвећеност институције да настави са успешним радом. Такође, Пејовић је истакао да је ово први пут за 12 година да се у ДРИ врши овакав вид контроле.

Као највишем руководству Институције, задатак нам је да запосленима шаљемо сигнале који их инспиришу да поштују усвојене стандарде и процедуре и улажу најбоље напоре у пружање квалитетних ревизорских услуга и производа, поручио је др Пејовић и додао да док промовише одговорност у јавном сектору, ДРИ мора да остане одговорна за своје резултате рада.

По његовим речима, „колегијални преглед“ представља демонстрацију поузданости и посвећености ДРИ и жељу да се настави са оствареним напретком.

Сврорбик је истакао важност међународних стандарда ISSAI, који наглашавају принципе доброг управљања и контролу поштовања принципа у ДРИ, али и омогућавају да се Институцији пружи подршка за унапређење рада. Навео је и да се током самог процеса може побољшати кредибилитет институције и њен рад усагласити са међународним стандардима. Он је представио користи које ће ДРИ имати од колегијалног прегледа, а то су пре свега прпознавањејаких и слабих страна, изазова који утичу на учинак, подстрека за унапређење рада и друго. Такође, од колегијалног прегледа постоје и користи за сам скупштински Одбор, а то је постизање поверења у рад и извештаје ДРИ, подстицање развоја ДРИ, уверење да ДРИ одговорно троши ресурсе, као и да помогне Одбору у независној оцени приликом разматрања годишњег буџета и извештаја о раду ДРИ.

Он је нагласио да оваква оцена пружа стратешке користи од ДРИ према заинтересованим странама. Неке од користи огледају се у уверавању да се може ослонити на рад који обавља ДРИ, транспарентност рада ДРИ која настоји дапредводи сопственим примером, затим у појачању њене репутације и кредибилитета, и показивању да је пословање ДРИ усаглашено са међународним стандардима.

Резултати колегијалног прегледа могу да послуже и као информација за стартешко планирање и развој капацитета. Корист се огледа и у подизању ниво знања запослених у области стандарда, политика, смерница и добре праксе, затим у томе да ДРИ служи као узорна институција која промовише транспарентност и одговорност, а помаже и у одговору на питање – ко ревидира ревизора.

Сворбрик је нагласио да је циљ СИГМЕ да помогне ДРИ да се унапреди и развија и у даљем излагању представио је приступ који ће имати током израде колегијалног прегледа. Он је посебно подвукао да колегијални преглед није ревизија, већ оцена и представља мерило за ДРИ. Члановима Одбора представљена су мерила, односно, критеријуми за оцену ДРИ и обухват колегијалног прегледа, који ће у овом извештају бити фокусиран на организациони систем и професионалне капацитете ДРИ, као и на резултате и исходе.

Председница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава др Александра Томић нагласила је да овакав концепт прегледа, осим на ДРИ, може да се примени и на друге институције.