Државна ревизорска институција

Етички кодекс

Етички кодекс је интерни акт Институције који ближе уређује етичка начела, општеприхваћена правила понашања и професионалне стандарде којих су дужни да се придржавају функционери, државни ревизори и други запослени у Државној ревизорској институцији.

Преузмите документ