Државна ревизорска институција

Сектор за ревизију буџета и буџетских фондова

Р.Бр. Субјект ревизије 1 2 3 4 5
1 Техничка школа ГСП Београд
2 Саобраћајно техничка школа Земун
3 Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду
4 Медицински факултет Универзитета у Новом Саду
5 Дом ученика средњих школа Београд
6 Дом ученика средње Железничке школе Београд
7 Завод за унапређење образовања и васпитања Београд
8 Завршни рачун буџета Републике Србије
9 Завод за интелектуалну својину
10 Државно правобранилаштвo
11 Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју Београд
12 Музеј Југославије
13 Народни музеј
14 Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки
15 Фонд солидарности
16 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије
17 Безбедносно-информативна агенција
18 Заштитник грађана
19 Центар за заштиту одојчади, деце и омладине Београд

Сектор за ревизију буџета локалних власти

Р.Бр. Субјект ревизије 1 2 3 4 5
1 Град Јагодина
2 Град Ваљево
3 Град Панчево
4 Град Зрењанин
5 Град Врање
6 Град Краљево
7 Општина Богатић
8 Општина Жабаљ
9 Општина Оџаци
10 Општина Кањижа
11 Општина Прешево
12 Општина Владичин Хан
13 Општина Рашка
14 Општина Баточина
15 Град Крушевац
16 Град Пирот
17 Град Чачак
18 Општина Варварин
19 Општина Пландиште
20 Градска општина Врањска Бања
21 Општина Рековац
22 Градска општина Севојно
23 Град Нови Пазар
24 Општина Нова Варош
25 Град Кикинда
26 Општина Сента
27 Општина Лучани
28 Град Сомбор
29 Градска општина Костолац
30 Општина Бела Црква
31 Општина Чока
32 Градска општина Палилула Ниш

Сектор за ревизију организација обавезног социјалног осигурања

Р.Бр. Субјект ревизије 1 2 3 4 5
1 Апотека Београд
2 Апотека Ниш
3 Апотека Нови Сад
4 Апотека Сремска Митровица
5 Апотека Шабац
6 Дом здравља Земун
7 Институт за плућне болести Војводине
8 Институт за јавно здравље Крагујевац
9 Институт за јавно здравље Србије“ Др Милан Јовановић Батут“
10 Дом здравља Краљево
11 Oпшта болница Ваљево
12 Општа болница Суботица
13 Национална служба за запошљавање
14 Републички фонд за здравствено осигурање
15 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање
16 Фонд за социјално осигурање војних осигураника
17 Апотека Бор
18 Апотека Врање

Сектор за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу или у управљању корисник јавних средстава

Р.Бр. Субјект ревизије 1 2 3 4 5
1 Арена Београд, д.о.о, Београд
2 Велетржница Београд д.о.о, Београд
3 Институт за нуклеарне науке Винча, Винча-Београд
4 Водопривредно друштво „Шајкашка“ д.о.о.,Нови Сад
5 ЈКП Градска топлана Ниш
6 ЈКП Зоохигијена и ветерина, Нови Сад
7 ЈКП Комуналпројект, Бачка Паланка
8 ЈКП Водовод и канализација Панчево
9 ЈКП Чистоћа и зеленило Зрењанин
10 ЈКП Стандард Књажевац
11 ЈКП Чачак, Чачак
12 ЈКП Блаце, Блаце
13 ЈКП Комуналне услуге Алексинац
14 ЈКП Водовод Власотинце
15 ЈКП Комуналац Лесковац
16 ЈП Нуклеарни објекти Србије, Винча
17 ЈП Стамбено Рума
18 ЈП Спортски центар Младост, Крагујевац
19 ЈП Комуналац Димитровград
20 ЈП за развој планинског туризма Стара планина Књажевац
21 ЈКП "Младеновац", Младеновац
22 ЈП "Пословни центар" Раковица
23 ЈКП "Услуга" Оџаци
24 JPKSGD "Комград" Бачка Топола
25 ЈКП "Градитељ" Србобран
26 ЈКП "Комуналац" Кула
27 ЈКП "Зеленило" Крагујевац
28 ЈКП "Милош Митровић" Велика Плaна
29 ЈКП "10. Октобар" Барајево
30 ЈКП "Комуналије" Сремска Митровица
31 ЈП Спортски центар "Нови Београд"
32 СП Ресорт д.о.о. Кална
33 Фонд за иновациону делатност, Београд
34 Јавно предузеће "Дом" Лесковац
35 ЈП "Пословни центар Крушевац" Крушевац
36 ЈКСП Сврљиг, Сврљиг
37 ЈКП "Водовод и канализација"ЈП , Стара Пазова
38 ЈКП "Комнис" Бела Паланка

Сектор за ревизију Народне банке Србије, јавних агенција и других корисника јавних средстава

Р.Бр. Субјект ревизије 1 2 3 4 5
1 Народна банка Србије
2 Агенција за привредне регистре
3 Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије
4 Агенција за лиценцирање стечајних управника
5 Регулаторно тело за електронске медије
6 Агенција за реституцију
7 Агенција за енергетику Републике Србије
8 Комисија за хартије од вредности
9 Јединствена Србија
10 Лига социјалдемократа Војводине
11 Српски покрет обнове
12 Нова Србија

Сектор за ревизију сврсисходности пословања

Р.Бр. Субјект ревизије 1 2 3 4 5
1 Ефикасност и економичност примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
2 Оправданост примене стажа осигурања са увећаним трајањем за поједина радна места, односно послове

Легенда

Започета ревизија
Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај објављен