Извештаји о ревизији

Поддокументи

Сектор за ревизију буџета и буџетских фондова

Р.Бр.
Наслов документа
Датум

Сектор за ревизију буџета локалних власти

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
4
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја и правилности пословања Града Вршца за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 6.97 MB
31. октобар 2018. година
9
24. октобар 2018. година
12
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја Завршног рачуна буџета и правилности пословања Града Ужица за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 4.31 MB
19. октобар 2018. година
13
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја и правилности пословања Града Сремска Митровица за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 6.89 MB
13.1 Извештај о ревизији делова финансијских извештаја и правилности пословања Градске управе за инфраструктуру и имовину Града Сремска Митровица за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 901.8 KB, Датум: 17. октобар 2018. година 13.2 Извештај о ревизији делова финансијских извештаја и правилности пословања Градске управе за образовање Града Сремска Митровица за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 691.24 KB, Датум: 17. октобар 2018. година 13.3 Извештај о ревизији делова финансијских извештаја и правилности пословања Градске управе за буџет и локални економски развој Града Сремска Митровица за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 787.93 KB, Датум: 17. октобар 2018. година 13.4 Извештај о ревизији делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе „Пчелица“ Сремска Митровица за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 805.96 KB, Датум: 17. октобар 2018. година 13.5 Извештај о ревизији делова финансијских извештаја и правилности пословања Градске управе за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове Сремска Митровица за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 694.04 KB, Датум: 17. октобар 2018. година
17. октобар 2018. година
15
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Града Лознице за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 7.4 MB
10. октобар 2018. година

Сектор за ревизију организација обавезног социјалног осигурања

Р.Бр.
Наслов документа
Датум

Сектор за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу или у управљању корисник јавних средстава

Р.Бр.
Наслов документа
Датум

Сектор за ревизију Народне банке Србије, јавних агенција и других корисника јавних средстава

Сектор за ревизију сврсисходности пословања

Тренутно нема докумената у овом сектору.