Јавне набавке

Р.Бр. Категорија Јавна набавка Рок за достављање понуда Обавештење
1 Јавне набавке мале вредности Јавна набавка мале вредности - канцеларијски намештај полице (ЈН 01-19) 07.02.2019 Позив за подношење понуда - Документацију можете преузети овде.

Конкурсна документација - Документацију можете преузети овде.

Измена и допуна конкурсне документације - Документацију можете преузети овде.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.

Одговоре на питања у вези са конкурсном документацијом можете преузети овде.

Обавештење о додели уговора можете преузети овде.
2 Јавне набавке мале вредности Јавна набавка мале вредности - услуге организације превоза и смештаја приликом службених путовања у иностранство (ЈН 02-19) 18.02.2019 Позив за подношење понуда - Документацију можете преузети овде.

Конкурсна документација - Документацију можете преузети овде.
3 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 4/2017 - набавка CD-a, USB меморија, тастатура и мишева, Партија 8 28.02.2019 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Јавне набавке - извештаји о реализацији уговора (2019)

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2018. години са реализацијом (јануар 2019) - можете преузети овде.