Државна ревизорска институција

Јавне набавке

Р.Бр. Категорија Јавна набавка Рок за достављање понуда Обавештење
1 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 10/2019 31.01.2020

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - оригинал тонери за Canon уређаје (Canon IR Advance 4525i), Партија 1 - можете преузети овде.

2 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 7/2019 31.01.2020

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - папир за фотокопирање А4 80гр/м2, Партија 1 - можете преузети овде.

3 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 2/2018 29.02.2020

Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга - пружање електронских комуникационих услуга - интернета - можете преузети овде.

4 Отворени поступак Отворени поступак - услуге организације превоза и смештаја приликом службених путовања у иностранство (ЈН 01-20) 16.03.2020 Позив за подношење понуда - Документацију можете преузети овде.

Конкурсна документација - Документацију можете преузети овде.

Одговор на питањe у вези са Конкурсном документацијом можете преузети овде.

Јавне набавке - извештаји о реализацији уговора (2020)

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2020. години - јануар 2020. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2019. години са реализацијом - јануар 2020. - можете преузети овде.