Државна ревизорска институција

Јавне набавке

Р.Бр. Категорија Јавна набавка Рок за достављање понуда Обавештење
1 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 10/2017 – за набавку услуге одржавања штампача тип Minolta, Партија 8 31.01.2018 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
2 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 3/2017 – за набавку бензина evro premium BMВ 95, Партија 2 31.01.2018 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
3 Јавне набавке Јавна набавка велике вредности - услуге осигурања возила (ЈН 01-18) 08.03.2018 Позив за подношење понуда - Документацију можете преузети овде.

Конкурсна документација - Документацију можете преузети овде.
4 Јавне набавке Јавна набавка велике вредности - услуге осигурања запослених (ЈН 02-18) 12.03.2018 Позив за подношење понуда - Документацију можете преузети овде.

Конкурсна документација - Документацију можете преузети овде.