Државна ревизорска институција

Слободан Мијаиловић, по овлашћењу

Од 6. јуна 2018. године, по овлашћењу председника Институције, врши послове из делокруга рада врховног државног ревизора у Сектору за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу или у управљању корисник јавних средстава. Због организационих промена, Савет Државне ревизорске институције донео је одлуку да Слободан Мијаиловић од 2019. године наставља са радом у Сектору број 4.

Рођен 1978. године у Ваљеву, где је завршио Средњу економску школу.

Школске 2001/2002 је дипломирао на Економском факултету Универзитета у Београду на смеру пословне финансије и рачуноводство.

Запослен у Државној ревизорској институцији, где је стекао сертификате државног ревизора и овлашћеног државног ревизора. Од децембра 2010. године до јула 2013. године обављао је послове државног ревизора, а од јула 2013. године послове овлашћеног државног ревизора.

Пре запослења у Државној ревизорској институцији радио на пословима екстерне ревизије и руководиоца сектора за финансијско рачуноводствене послове у привредном друштву.

Ожењен је и има двоје деце.