Државна ревизорска институција

Ивица Гавриловић

Ивица Гавриловић је рођен 28. октобра 1976. године у Аранђеловцу.

Дипломирао је на Војнотехничкој академији у Београду и стекао звање дипломирани економиста. На Правном факултету у Београду 2008. године је стекао звање Специјалиста за екстерну државну ревизију. Стекао је и сертификате о звању државни ревизор и овлашћени државни ревизор издате од стране Државне ревизорске институције, и овлашћени рачуновођа, издат од Савеза рачуновођа и ревизора Србије.

Има више од 15 година радног искуства, а први радни однос засновао је 2000. године у Ратној морнарици у Тивту где је обављао послове у оквиру финансијске службе. Од 2005. до 2010. године радио је у Војнобезбедносној агенцији, као референт финансијске службе до 2009. године, а од 2009. године као руководилац групе за финансије. У периоду од 2007. до 2008. године радио је и на пословима вођења пословних књига предузетника.

Као државни ревизор у Државној ревизорској институцији запослен је од 2010. године. У периоду од 2011. до 2012. године радио је као државни ревизор у Сектору за ревизију буџета и буџетских фондова Републике Србије; од 2012. до 2013. као државни ревизор у Сектору за ревизију организација обавезног осигурања, а од 2013. године као овлашћени државни ревизор. За врховног државног ревизора у Сектору за методологију ревизије и контролу квалитета именован је 2016. године.

Због организационих промена, Савет Државне ревизорске институције донео је одлуку да Ивица Гавриловић од 2019. године наставља са радом као врховни државни ревизор у Сектору број 5.

Говори енглески језик.

Ожењен је и отац двоје деце.