Државна ревизорска институција

Kонференцијa за новинаре: Представљање извештаја које је Државна ревизорска институција објавила током 2011. године, Четвртак, 29. децембар 2011. године, 12 сати, Медија Центар, сала на првом спрату, Теразије 3

27. децембар 2011. година
Државна ревизорска институција позива новинаре на конференцију у вези са представљањем извештаја које је објавила током 2011. године.
Осим извештаја о ревизији Нацрта закона о Завршном рачуну буџета Републике Србије за 2010. годину, биће представљени и остали извештаји који се односе на ревизију буџета и буџетских фондова, јавних предузећа, буџета локалних власти, организација обавезног социјалног осигурања и Народне банке Србије, у делу који се односи на коришћење јавних средстава и пословање са државним буџетом.
Извештаји о субјектима ревизије биће објављени и на сајту Државне ревизорске институције.