Државна ревизорска институција

Финансијски планови ДРИ разматрани на седници Одбора за финансије

06. децембар 2018. година
Финансијски планови ДРИ разматрани на седници Одбора за финансије

Председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор др Душко Пејовић образложио је на седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Скупштине Србије Предлог одлуке о финансијском плану ДРИ за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину и Предлог финансијског плана ДРИ за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину.

Он је навео да је Предлог одлуке о финансијском плану за 2018. годину поднет на разматрање још у новембру 2017. године.

Међутим, у међувремену је дошло до увећања средстава из буџетске резерве за потребе исплате зарада и припадајућих социјалних доприноса на терет послодавца. Претходних 665.547.000 динара сада износи 701.986.000 динара, од којих је 520.478.000 намењено за зараде (позиција 411), а 92.947.000 за социјалне доприносе на терет послодавца (позиција 412), рекао је др Пејовић.


Он је представио и Предлог финансијског плана за 2019. годину, који је ДРИ доставила Одбору 9. новембра 2018. године. Њиме је планирано 745.250.000 динара, од чега је за зараде намењено 555.484.000 динара, а за социјалне доприносе на терет послодавца 99.432.000 динара.

Пејовић је навео да се овим износом обезбеђују плате у бруто износу за свих 311 запослених, као и повећање од седам одсто за 2019. годину, за постојећи број запослених у ДРИ.

Након расправе, чланови Одбора прихватили су Предлог одлуке о финансијском плану Државне ревизорске институције за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину и Предлог финансијског плана Државне ревизорске институције за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину.

Седницом је председавала председница Одбора др Александра Томић.

На сајту Народне скупштине Републике Србије http://www.parlament.gov.rs/61._седница_Одбора_за_финансије,.35492.43.html доступан је снимак 61. седнице Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава.