Државна ревизорска институција

Финансирање политичких странака у Србији – ефекти контроле

26. јануар 2016. година
Финансирање политичких странака у Србији – ефекти контроле

Tоком спровођења ревизије финансијских извештаја и правилности пословања Српске напредне странке, Социјалистичке партије Србије и Демократске странке за 2014. годину, Државна ревизорска институција је допринела повећању финансијске дисциплине у политичким странкама, нарочито у случајевима где је дозвољено општинским одборима располагање финансијским средствима, рекао је Радослав Сретеновић, генерални државни ревизор. Он је током панел дискусије „Финансирање политичких странака у Србији – ефекти контроле“ нагласио да су представници свих странака наглашавали да је ревизија у знатној мери допринела повећању ефикасности финансијског управљања, а посебно финансијској дисциплини.

Током спровођења ревизије утврђене су кључне неправилности које се односе на неевидентирање имовине, невршење пописа, неусаглашена потраживања и обавезе, неадекватан систем интерне контроле, нетачно/нереално исказивање позиција финансијских извештаја, истакао је Сретеновић. Он је додао да су чињенице утврђене и закључци изведени искључиво на основу постојеће евиденције и расположиве документације у коју су ревизори имали увид.

Државна ревизорска институција је, у циљу отклањања утврђених неправилности, Социјалистичкој партији Србије дала седам препорука, Демократској странци четири и Српској напредној странци три, рекао је Сретеновић. По његовим речима, свим политичким странкама је остављен рок од 60 дана од дана уручења коначногизвештаја да Институцији поднесу одазивни извештај о поступању по датим препорукама.

Сретеновић је најавио да ће, због утврђених неправилности и незаконитости у поступку ревизије, против одговорних лица у политичким странкама бити поднете и одговарајуће пријаве.

Државна ревизорска институција, први пут од оснивања, спровела је прошле године ревизију финансијских извештаја и правилности пословања политичких странака за 2014. годину. Извештаји о ревизији Српске напредне странке, Социјалистичке партије Србије и Демократске странке су објављени крајем новембра прошле године.

Панел дискусији присуствовала је и Љубица Јанковић Андријевић, врховни државни ревизор у Сектору за ревизију Народне банке Србије, јавних агенција и других корисника јавних средстава – сектору који је надлежан за спровођење ревизија политичких странака.

Скуп је организовала Агенције за борбу против корупције уз подршку Пројекта за реформу правосуђа и одговорну власт USAID и Мисије ОЕБС у Србији.