Државна ревизорска институција

У Београду одржан семинар ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

30. октобар 2019. година
У Београду одржан семинар ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Поред ревизија појединачних корисника јавних средстава, Државна ревизорска институција планира да спроводи и ревизије које се односе на међусекторска питања – проблеме који су заједнички свим корисницима јавних средстава, рекао је председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор др Душко Пејовић отварајући семинар „Допринос остваривању Циљева одрживог развоја (ЦОР) у области спречавања и отклањања последица од непогода и катастрофа“ у Београду. На скупу који су организовале Државна ревизорска институција и Рачуноводствена коморе Украјине, председавајућа Радном групом за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе Европске организације врховних ревизорских институција (ЕУРОСАИ), др Пејовић је додао да ће повећање броја ревизија сврсисходности пословања пружити додатну могућност за идентификовање међусекторских проблема, проналажење решења, промовисање најбоље праксе, како на централном тако и на локалном нивоу.

Овакав међусекторски приступ Државне ревизорске институције ће повећати транспарентност и обесхрабрити даље прекомерно трошење средстава, превару, злоупотребу и корупцију у јавним програмима, поручио је др Пејовић.

По његовим речима, Државна ревизорска институција,такође може да помогне да се идентификују изазови и предложе решења за Србију на њеном путу ка испуњењу услова за приступање ЕУ, као и у спровођењу Циљева одрживог развоја, односно припремљености Републике Србије за њихово спровођење.

Како је објаснио, поред редовног ажурирања постојећих приручника, биће израђен и Приручник за ревизију припремљености за спровођење Агенде 2030 – Циљева одрживог развоја.

Три ревизије сврсисходности из овогодишњег Програма ревизије имају додирне тачке са Циљевима одрживог развоја и то ће бити поменуто у извештајима, рекао је др Пејовић.

Као резултат повећања броја ревизија сврсисходности пословања, као и Агенде 2030, биће појачана сарадња и са другим одборима Народне скупштине, као и са Фокус групом Скупштине за развој механизама контроле процеса имплементације Циљева одрживог развоја, а у вези са темама обрађеним у ревизијама сврсисходности пословања. Овај заједнички рад ће користити Институцији и помоћи нам и у планирању и у представљању резултата наших ревизија, рекао је др Пејовић.

Поред представника Државне ревизорске институције, скупу су присуствовали и представници врховних ревизорских институција Албаније, Пољске, Румуније, Турске и Украјине.

Осим о доприносу остваривања Циљева одрживог развоја у области спречавања и отклањања последица од непогода и катастрофа, током скупа одржана су предавања у вези са спровођењем ревизија сврсисходности о превазилажењу последица климатских промена – пожара, урагана, поплава, затим, размотрена су актуелна питања спречавања и отклањања последица од непогода и катастрофа, размењена искуства у спровођењу ревизија у овој области, као и искуства у примени Међународних стандарда врховних ревизорских институција.

Семинар је организован у оквиру спровођења Стратешког циља 3 Радне групе -„Допринос остваривању ЦОР“.

Државна ревизорска институција је од августа 2014. године чланица ове ЕУРОСАИ Радне групе. Мисија Радне групе је да ојача сарадњу у области развоја ревизије, координирању напора европских држава у управљању мерама за спречавање и елиминисање последица природних непогода и катастрофа.

Одржавање скупа подржао је Програм за развој Уједињених нација у Србији (УНДП), у оквиру пројеката „Унапређење ревизије општина ради одговорности и ефикасности у управљању јавним финансијама“ који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ), а заједнички спроводе УНДП и Државна ревизорска институција.