Државна ревизорска институција

Учешће представника ДРИ на радионици посвећеној ИТ ревизији

21. септембар 2018. година
Учешће представника ДРИ на радионици посвећеној ИТ ревизији

Представници Државне ревизорске институције, Жељко Мотић, виши саветник у ревизији у Сектору за ревизију буџета локалних власти, и Радован Ратковић, самостални саветник у ревизији у Сектору за ревизију организација обавезног социјалног осигурања, похађали су тродневну обуку у области ИТ ревизије, коју је организовао Центар за изузетност у финансијама (ЦЕФ) од 18. до 20. септембра 2018. године у Љубљани.

С обзиром на значај који ИТ системи имају у државним органима и буџетском процесу, и чињеницу да се тај значај повећава из године у годину, Државна ревизорска институција сматра да ревизори треба да имају неопходна знања и вештине у области ИТ система. Стога, два представника Институције су се упознала са идентификовањем ИТ ризика, прегледом ИТ контрола, и начинима за уверавање да ИТ системи функционишу и да доприносе циљевима организације, истовремено чувајући ресурсе организације. Током обуке, учесници су разматрали теме значајне за ИТ ревизију, апликативне и опште контроле, приступе и алате за ИТ ревизију и безбедносне ИТ алате. Посебан фокус је посвећен ИТ ризицима, с обзиром да технологија напредује све више и да смо све више зависни од електронских уређаја.

Радионица је била намењена ИТ ревизорима који раде у организацијама из јавног сектора, интерним и екстерним ревизорима, као и руководиоцима за финансијску ревизију и контролу квалитета, аналитичарима система и вођама ИТ пројеката.

Учешће представника Институције на радионици подржала је Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ), у оквиру пројекта "Реформа јавних финансија - финансирање Агенде 2030".