Државна ревизорска институција

Усвојена три стратешка документа значајна за будући рад и развој ДРИ

28. децембар 2018. година
Усвојена три стратешка документа значајна за будући рад и развој ДРИ

Чланови Савета Државне ревизорске институције (ДРИ) усвојили су крајем децембра 2018. године три стратешка документа значајна за будући рад и развој ДРИ.

На 14. седници, одржаној 24. децембра 2018. године, чланови Савета усвојили су Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Државној ревизорској институцији. Усвајањем новог Правилника, ДРИ ће функционисати ефективније и ефикасније. Оптимизовану организациону структуру ДРИ чини пет сектора за ревизију и један сектор за подршку ревизије. Сектори за ревизију организовани су према ресорима јавне управе и оспособљени су за спровођење све три врсте ревизије.

Чланови Савета усвојили су 25. децембра 2018. године, на 15. седници, Стратешки план Државне ревизорске институције за период 2019-2023. године. Овај Стратешки план је организован око три кључна циља, од којих су два екстерно, а један интерно оријентисани, а сви заједно дају опште стратешко усмерење за ДРИ. У Стратешком плану дати су мисија, визија и вредности који ће лежати у основи рада ДРИ током овог стратешког периода. Док се претходни Стратешки план јасно фокусирао на развој ДРИ и унапређење квалитета ревизије, Стратешки план за период 2019-2023. године биће усредсређен на унапређење управљања учинком и повећање утицаја ДРИ као одрживе зреле организације.

На 16. седници, која је одржана 26. децембра 2018. године, чланови Савета усвојили су Програм ревизије Државне ревизорске институције за 2019. годину. До отпочињања ревизија, односно издавања закључка о спровођењу ревизије субјектима, Програм ревизије је поверљивог карактера.