Државна ревизорска институција

Састанак службеника за везу ВРИ Мреже

04. фебруар 2016. година
Састанак службеника за везу ВРИ Мреже

Службеник за везу Институције Ива Василић присуствовала је, у својству учесника, састанку за везу ВРИ Мреже, одржаном 3. фебруара у Сарајеву, у организацији ВРИ Босне и Херцеговине.

На састанку су, поред представника ВРИ чланица мреже, ЕРС и Заједничке радне групе за ревизијске активности, присуствовали и представници партнерских институција Мреже - СИГМА, ВРИ Шведске и ВРИ Пољске. На састанку је, између осталог, разматрано спровођење активности за 2016. годину предвиђених Планом активности усвојеним од стране челника ВРИ чланица Мреже, као и друге активности у области ревизије финансијских извештаја и ревизије сврсисходности које ће се реализовати путем Мреже, као и могућности обезбеђивања подршке за њихову реализацију од стране партнерских институција.